Voor de verwijzer

CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) van 2 jaar onder begeleiding van een leefstijlcoach én wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering zonder eigen risico. Dit programma bestaat voornamelijk uit groepsbijeenkomsten en daarnaast een aantal individuele gesprekken.

Verwijscriteria
Het CooL-programma is voor mensen boven de 18 jaar met een:

  • BMI van 30 of hoger; OF een
  • BMI tussen de 25-30 en een grote buikomvang: > 88 cm (vrouwen), > 102 cm (mannen); OF een
  • BMI van 25-30 met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes

Praktisch
Na verwijzing vindt een intakegesprek plaats, indien uw patiënt een geschikte kandidaat is komt hij/zij op een zogenaamde wachtlijst. Bij minimaal 8 aanmeldingen start een nieuwe groep. Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De groepsbijeenkomsten vinden altijd plaats op eenzelfde dag/tijdstip, bijvoorbeeld woensdagavond 19:00 uur. De locatie van de groepsbijeenkomsten is vanaf september Wijkplein Where en/of Flexplek Purmerend. Momenteel online ivm de corona-maatregelen.

Verwijzen kan via Zorgdomein, ik ben te vinden onder aanvullende zorg -> leefstijlcoaching.

Voor de patiënt
Download hier de patiëntenfolder van LeefCare.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze specifieke GLI kunt u terecht bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies of neem contact met mij op.

In samenwerking met Stichting Eerstelijns Zorggroep

Stichting eerstelijns zorg